Sari la conținut

Politica de confidențialitate

Misiunea noastră este de a oferi întotdeauna siguranță și confort pacienților noștri. Esenţial pentru această misiune este angajamentul nostru de a fi transparenţi cu privire la datele pe care le colectăm despre dvs., modul în care le utilizăm și persoanele cărora le distribuim.

Această politică de confidențialitate se aplică atunci când utilizați serviciile noastre (descrise mai jos). Oferim utilizatorilor noştri opţiuni cu privire la datele pe care le colectăm, le utilizăm şi le distribuim în prezenta politică de confidențialitate și în politica referitoare la modulele cookie.

Compania SC PHYSIOBOOST S.R.L, societate comercială înregistrată în Romania cu numărul J23/7008/2021, având CUI: 36804243, si sediul social la adresa Bdul. Pipera 188Bis Bl. C1 Sc. B Et. 1 Ap. 49, Voluntari, Ilfov, (denumita in continuare „compania“), in calitate de administrator de date, doreste sa va informeze despre modul in care SC PHYSIOBOOST S.R.L. gestionează datele dvs. personale, inclusiv despre drepturile dvs. privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Utilizarea în continuare a serviciilor noastre după publicarea sau trimiterea unei notificări cu privire la modificările aduse de noi prezentei politici de confidențialitate indică faptul că colectarea, utilizarea şi distribuirea datelor dvs. personale fac obiectul politicii de confidenţialitate actualizate.

 1. Datele pe care le colectăm

Pentru a vă face o programare trebuie să furnizați date care includ numele dvs., adresa de e-mail, numărul de mobil și posibil alte date despre istoricul dvs.. Prin completarea datelor în formularul de contact, pacientul declară și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a SC PHYSIOBOOST S.R.L.

 1. Modul în care folosim datele pe care le colectăm

Utilizăm datele pe care le avem despre dvs. pentru a furniza şi personaliza, inclusiv cu ajutorul sistemelor automate şi al concluziilor la care ajungem, serviciile (inclusiv reclamele), pentru ca acestea să fie mai relevante şi mai utile pentru dvs. şi alte persoane.

Mai precis, scopul colectării datelor este:

– informarea Pacienților privind situația Programării consultațiilor lor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Programare sau serviciile achiziționate,

– realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general, activități de fidelizare a clientelei și realizarea de sondaje

– identificarea situațiilor în care utilizatorii de rețele de socializare sunt și pacienți ai SC PHYSIOBOOST S.R.L. în vederea efectuării de marketing personalizat

– analizarea comportamentului Pacientului/oricărei persoane care accesează site-ul physioboost.ro, prin folosirea de cookies, cu scopul de a furniza un conținut general sau particularizat și oferte adaptate intereselor utilizatorilor

– de a realiza analize interne (incluzând analize statistice), atât cu privire la produse/servicii, cât și cu privire la baza de pacienți, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea de produse/servicii ale SC PHYSIOBOOST S.R.L.

– de a efectua studii și analize de piață cu privire la produsele/serviciile SC PHYSIOBOOST S.R.L., pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor/serviciilor noastre.

 1. Cât timp prelucrăm datele pe care le colectăm

În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către SC PHYSIOBOOST S.R.L. pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.

 1. Care sunt drepturile persoanelor vizate și cum pot fi exercitate

 Persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare – dreptul de a primi informațîi detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de SC PHYSIOBOOST S.R.L., conform celor prevăzute în prezentul document;
 • Dreptul de acces – poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către SC PHYSIOBOOST S.R.L., iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, SC PHYSIOBOOST S.R.L. va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putând fi tarifate în funcție de costurile efective ale SC PHYSIOBOOST S.R.L.;
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), poate obține ștergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitări, SC PHYSIOBOOST S.R.L. poate să anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal și să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea);
 • Dreptul de opoziție – se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al SC PHYSIOBOOST S.R.L. (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este investit SC PHYSIOBOOST S.R.L.;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – poate primi datele cu caracter personal, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicită că respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de către Pacient SC PHYSIOBOOST S.R.L., (îi)  dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și (iii) dacă prelucrarea are că temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul persoanei vizate;
 • Dreptul de a depune plângere – poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către SC PHYSIOBOOST S.R.L. la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor și produselor SC PHYSIOBOOST S.R.L. – în cazul în care SC PHYSIOBOOST S.R.L. ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal, persoana vizată poate (i) cere și obține intervenția umană cu privire la respectivă prelucrare, (îi) își poate exprimă punctul de vedere cu privire la respectivă prelucrare și (c) contesta decizia.

Pacientul poate exercita aceste drepturi fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la adresa cabinetului: str. Toamnei Nr.134, București sau prin E-mail: contact@physioboost.ro.